20.08.14

Jag skriver här men jag publicerar ingenting. Låter allting gå till utkast. Men den här frågan är för viktig för att inte publiceras. Om du fick för fem år sedan se var du var i dag, hade du varit nöjd med ditt framtidajag? Eller hade du frågat dig själv vad fan som gick snett?

RSS 2.0